Jongerenmanifest overhandigd aan de politiek

september 26, 2023

Jongerenmanifest overhandigd aan de politiek

Door:onetap
Gepubliceerd op:

Op 25 september heeft Het Jonge Geluid het Jongerenmanifest overhandigd in een zaal vol jongeren, lijsttrekkers en kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen. Rob Jetten (D66), Caroline van der Plas (BBB), Harmen Krul (CDA), Nico Drost (ChristenUnie), Habtamu de Hoop (GroenLinks-PvdA), Marieke Koekoek (Volt) en Bastiaan Meijer (SP) waren erbij om het manifest in ontvangst te nemen. 

Kimberley Snijders (voorzitter NJR) en Rafke Hagenaars (voorzitter LAKS) trapten de middag af door te vertellen waarom dit manifest zo belangrijk is. Daarna presenteerden de acht voorzitters de elf actiepunten uit het manifest. Vervolgens was het aan de aanwezige politici om in panelgesprekken onder leiding van Dion Huidekoop (voorzitter JKB) en Elisa Weehuizen (voorzitter LSVb) antwoord te geven op de vraag hoe zij met hun partij de situatie van jongeren willen verbeteren.

Het belangrijkste is misschien wel dat meerdere politici aangaven dat de jongerenorganisaties meegenomen moeten worden bij de aankomende kabinetsformatie. Een toezegging waar we ze graag aan gaan houden! Verder waren bijna alle politici het erover eens dat er meer geld voor jeugdzorg, en meer waardering voor mbo-studenten moet komen. Ook kwam regelmatig naar voren dat de jongeren van nu het sinds lange tijd slechter hebben dan hun ouders. 

De middag werd afgesloten met de overhandiging van het manifest en een borrel. 

CONTACT

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met: